January 23, 2021 - Yazar yönetim

Limbik sistem nedir?

Limbik sistem beynin en önemli bölümlerinden biri olarak bilinir. Beynin talamus kısmının her iki yanında bulunan, serebrum bölümünün ise sağ altında yer alan yapıların tamamı; limbik sistem olarak adlandırılmaktadır. Limbik sistem birçok fonksiyona sahiptir. Motivasyon, uzun süreli bellek, koku alma ve davranış ile ilgili fonksiyonları içinde barındırır. Duyguların en çok burada işlem gördüğü tespit edilmiş, bellek oluşumu sürecinin de yine limbik sistemde gerçekleştiği görülmüştür.  

Limbik sistemin ana yapıları ve işlevleri    

Limbik sistem içinde birçok farklı yapı barındırmaktadır. Bu nedenle günümüzde bile Limbik sistemin içeriğindeki yapıların tam olarak işlevleri bilinmemektedir. Limbik sistemin ana yapıları ve bu yapıların işlevleri şunlardır:
   
   Hipokampus    

Ön beyin bölümünün bir kısmı olan Hipokampus, insan beyninin bilinen en eski yapısıdır. Hipokampus bir insanın karakterinin oluşması sağlayan en önemli beyin bölümüdür. Çünkü bu bölüm sayesinde geçmiş hatırlanabilir. Dolayısıyla yaşamdaki tüm deneyimlerimizin karakterimizi oluşturmasını hipokampuse borçluyuz.     Hipokampusu sadece bir hafıza bölümü olarak düşünmek yanlış olur. Bu kısım aynı zamanda hislerimizin de işlendiği yerdir. Böylece sadece geçmişte ne yaptığınız değil, yaşadığınız tüm duygular da hipokampus sayesinde hatıralarınızda yer edinir.    


   Amigdala  

Hayatta kalma içgüdüsü ile temel seviyedeki duygular Amigdala’da yer almaktadır. Hafızanın düzenlenmesinde yardımcı olan bu kısım, yeni bilgiler öğrenmeyi mümkün kılar.     Ön lobda yer alan amigdala başta korku olmak üzere bütün duyguların oluşmasını sağlar. Ön lobu hasar görmüş kişilerin korku hissi duymama, cinsellikte artış ve duyguların çok az seviyede hissedilmesi gibi semptomlar gösterdiği gözlemlenmiştir.       Hipotalamus  

Beynin en altında yer alan bölüm çok küçük olsa bile hayatta kalmamız için son derece önemlidir. İnsanın hayatta kalması için en temel davranışlar olan kaçınma, mücadele etme, beslenme ve üreme dürtüleri Hipotalamus sayesinde oluşur.

   
   Forniks  

Hipokampüs ile diğer beyin bölgelerinin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bir köprü vazifesi görür. Limbik sistemin yapıları arasında bilgi aktarımı sağlamaktadır.     Limbik korteks  

Tıpkı Forniks gibi beyin yapıları arasında iletişim sağlayan Limbik korteks, aynı zamanda hafıza ile de bağlantılıdır. Anıların bir araya getirilmesi ve geri kazanılması limbik korteksin görevidir.